Til hovedinnhold
Norsk English

Geminisenter Termisk energilagring

Geminisenter Termisk Energilagring (TEL) består av SINTEF Energi (Avd. Termisk energi), SINTEF Ocean (Avd. Fiskeri og ny biomarin industri), SINTEF Industry (Avd. Prosessteknologi), NTNU Institutt for materialteknologi og NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk.

Kontaktperson

Fornybar strømproduksjon konvertert til varme og distribuert enten direkte eller via Termisk Energilagring for økt fleksibilitet i energinettet og dermed økt energieffektivitet. Omfanget til Gemini-senter TEL er ikke avgrenset til illustrasjonen.
Fornybar strømproduksjon konvertert til varme og distribuert enten direkte eller via Termisk Energilagring for økt fleksibilitet i energinettet og dermed økt energieffektivitet. Omfanget til Gemini-senter TEL er ikke avgrenset til illustrasjonen.

Geminisenter Termisk Energilagring skal styrke og synliggjøre det norske forsknings- og utdanningsmiljøet innen TEL ved å stimulere kompetansebygging og samarbeid på tvers av organisasjoner og faggrupper. Mer fleksibel varme- og kuldeforsyning i næringsliv og i husholdninger vil være nødvendige brikker i det grønne skiftet for å implementere høyere grad av bærekraftige energikilder. Et Gemini-senter innen TEL vil dermed være avgjørende for å bli sentral i dette raskt voksende området (se Figur 1).

Hovedmål til Geminisenteret:
Styrke strategisk og faglig samarbeid mellom sentermedlemmer for å synliggjøre og samkjøre NTNU/SINTEF-miljøet på termisk energilagring, fra inspirerende utdanning til muliggjørende forskning og implementerte innovasjoner som bidrar til det grønne skiftet.

Geminisenter TEL vil bygge mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet innen TEL som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter for å bidra til den grønne skiftet. Det blir en strategisk arena for kunnskapsutveksling og utvikling av store prosjekter og sentre, f.eks. FME, SFI, Grønn plattform og EU-prosjekter. Det forventes høyere grad av felles publikasjoner, flere forskningsbaserte BSc, MSc og PhD oppgaver innenfor TEL-tematikken og mer aktivt samarbeid på tvers av lab infrastruktur. Gjennom dette skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen som skal bidra til å bygge internasjonalt omdømme for TEL-miljøet i Norge.

Aktuelle samarbeidsområder

Som illustrert i figuren under består Termisk Energilagring av mange ulike forskningsområder der de fleste opprinnelig ble utviklet for andre formål. I de siste 10 årene har vi satset strategisk på TEL som en muliggjørende teknologi for det grønne skiftet i hele verden. Senterets konsortium har all kompetanse nødvendig for å dekke fagområdene vist i Figur 2, fra technology readiness level (TRL) 1 to 7-8.

Vår tilnærming til Termisk Energilagring, med spisskompetanser som er avgjørende for å muliggjøre teknologien
Vår tilnærming til Termisk Energilagring, med spisskompetanser som er avgjørende for å muliggjøre teknologien

Et godt eksempel på tett og godt samarbeid er det som ble etablert mellom SINTEF Energi og NTNU EPT på forskning og utdanning innen TEL. Hovedfokuset har vært bruk av faseendringsmaterialer (Phase change materials – PCM) til TEL i ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter, f.eks. FME HighEFF; KSP PCM-STORE, KSP CruiZE, IPN PCM-STOVE, ZEN PRESAV. Ca. 10 MSc studenter, 2 PhDs og 1 Postdoc har vært direkte involvert i dette samarbeidet, hvorav to ble rekruttert hos SINTEF Energi, og minst en jobber på tematikken i industri og holder til i vårt miljø gjennom KSP CruiZE. Ved å styrke samarbeidet mellom de ulike SINTEF-instituttene og inkludere kompetansen fra NTNU innen både systemer og materialteknologi, vil senteret dekke store deler av verdikjeden. Sammen vil de deltagende partnere kunne bygge opp et verdensledende miljø på termisk energilagring.

Senterledelse og styresammensetning

 • Ragnhild Sæterli, Gemini-senter TES leder
  SINTEF Energi – Avdeling Termisk energi
 • Petter E. Røkke
  SINTEF Energi – Avdeling Termisk energi
 • Gunvor Øie
  SINTEF Ocean – Avdeling Fiskeri og ny biomarin industri
 • Duncan Akporiaye
  SINTEF Industry – Avdeling Prosessteknologi
 • Einar Magne Hjorthol
  NTNU Institutt for materialteknologi
 • Terese Løvås
  NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk