Til hovedinnhold

SINTEF offshore blowout database

SINTEF offshore blowout database

For mere informasjon, gå til den engelske versjonen.

Publisert mandag 18. mars 2013
Seniorforsker
930 58 810

Prosjektstart

05.01.2001