Material- og produksjonsstyring

Andersen, B., Haavardtun, L. J., Strandhagen, J. O. (1998).
Lærebok
ISBN 82-456-0617-0

Publisert 4. august 2006