Klikk her for å retunere til startsiden

Rajeveien 93
Fra hytte til lavenergibolig, 1942

Tømmerhytta fra 1942 ligger sør for Kongsberg og har kun ca. 60 kvadratmeter bruksareal. I 1997 ble taket og gulvet etterisolert med hhv. 20 og 10 cm, og hytta ble tatt i bruk som bolig og delvis som kontor. I tillegg til noe elektrisk gulvvarme måtte peisen fyres kontinuerlig om vinteren for å holde temperaturen noenlunde oppe i de trekkfulle rommene.

 

 

Som pilotprosjekt i EKSBO fikk huset nå enda mer isolasjon i taket og kryperommet. For å minimere kuldebroer, ble også ringmuren omhyggelig isolert. Nye vinduer har passivhuskvalitet, og på loftet blir det installert et aggregat for balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Hovedformålet med prosjektet var å prøve ut nye isolasjonssystemer og tettingsløsninger:

 

Utenpå tømmerveggene ble det montert et stenderverk med isolasjon imellom samt en OSB-plate som lufttett sjikt og jevn underlag for isolasjonssystemet Rockwool Flex. Flex-platene og lekter for fasadebekledningen festes med lange skruer i OSB-plata. Det er ingen gjennomgående trekonstruksjoner. Systemet er godkjent uten ekstra vindtetting, men i dette tilfelle ble denne likevel montert – som værbeskyttelse i byggefasen og for å teste nye tetteløsninger fra Isola for vinduer og gjennomføringer.

 

 

Skjematisk snitt. Endelige U-verdier er 0,10 (tak; før tiltak: 0,2), 0,11 (vegg; før: 0,8), 0,18 (gulv; før: 0,2) og 0,8 (vinduer; før: 2,8). Ringmuren var ikke isolert tidligere.

 

Beregnet levert energi reduseres fra totalt 230 til 120 kWh/m² per år. Energibruk, temperaturer og fukt i kryperommet måles for å dokumentere resultatene.

 

Les mer om Rajeveien her:

 

Publisert 24. november 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski