Klikk her for å retunere til startsiden

IEA SHC task 37
Operating agent IEA SHC task 37

Fritjof Salvesen fra Asplan Viak er Operating agent – prosjektleder – for task 37 ”Advanced Housing Renovation by Solar and Conservation” innenfor programmet ”Solar Heating and Cooling” i regi av det Internasjonale Energibyrået IEATask 37 har deltakere fra 10 europeiske land samt Canada og New Zealand.

 

EKSBO er den norske delen av Task 37, og disse to prosjektene går parallelt med hverandre. Task 37 vil avsluttes med flere rapporter ved årsskiftet 2009/10. Prosjektet har en struktur som er godt egnet for samspill med EKSBO, input og erfaringsutveksling. Også her legges det stor vekt på utvikling av kommunikasjons- og markedsstrategier som kan resultere i at energieffektivisering blir et sentralt element i rehabiliteringsprosjekter. I tillegg til to årlige ekspertmøter arrangeres det verksteder og offentlige seminarer.

 

Task 37 har følgende delprosjekter:

 

 

Subtask A – Marketing and Communication strategies

 

På basis av analyser av den eksisterende bygningsmassen i ulike land utvikles det markedsføringsstrategier og kommunikasjonsplaner. Arbeidet ledes av Are Rødsjø fra Husbanken Region Midt-Norge.

 

 

Subtask B – Advanced Project Analysis

 

Pilotprosjekter med høye ambisjoner på energieffektivisering analyseres og dokumenteres. Tiltakskonsepter identifiseres for nærmere analyse i subtask C. Leder er Robert Hastings fra Architektur, Energie und Umwelt GmbH i Sveits.

 

Brosjyrer og håndbøker med resultater fra task 37 og delprosjekter er tilgjengelig på http://task37.iea-shc.org/publications.

 

 

Subtask C – Analysts and Concepts

 

Konsepter fra pilotprosjekter i subtask B blir analysert, og det utvikles og optimaliseres nye konsepter, delvis basert på nye komponenter eller systemer. Delprosjektets leder er Sebastian Herkel fra Fraunhofer-Instituttet for solare energisystemer i Tyskland.

 

 

Subtask D – Environment Impact Assessment

 

Delprosjektet undersøker miljøkonsekvensene for avanserte rehabiliteringstiltak mht. bærekraft i et helhetlig perspektiv, ikke begrenset på energi. Subtask leader er Sophie Trachte fra Universitetet i Louvain i Belgia.

 

 

Les mer om IEA SHC task 37 her: http://task37.iea-shc.org/

 

Publisert 13. juli 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski