Klikk her for å retunere til startsiden

Analyse av boligmassen
Delprosjekt 1 – Analysemodell for eksisterende boligmasse

Det utvikles en analysemodell av eksisterende boligmasse i Norge som skal være et verktøy for å utarbeide kostnadseffektive energitiltakskonsepter for ulike boligsegmenter. Analysemodellen skal også gi input til utforming av markedsstrategier rettet mot ulike segmenter.

 

Delprosjektet går ut på å sammenstille kunnskapen om boligmassen og avdekke hvor energiforbedringspotensialet er størst. Det bygges videre på en analysemodell som Byggforsk har utviklet, hvor den eksisterende boligmassen er inndelt i ulike representative boligtyper ut fra hustype og byggeår. Modellen vil koble informasjon om den energitekniske standarden for de ulike boligtypene med den markedsmessige sannsynligheten for at det settes igang rehabiliterings- eller ombyggingsarbeider. Resultatene fra delprosjekt 1 danner viktig input for de andre delprosjektene.

 

Analyse av eksisterende boligmasse er også en del av IEA-prosjektet, og det nasjonale arbeidet er input til det internasjonale prosjektet. Her ses det på lignende analyser fra bl.a. Tyskland, Østerrike og Sverige som allerede har gjennomført rehabilitering av store boligmasser, men som også har store rehabiliterings-utfordringer foran seg.

 

Publisert 13. juli 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski