Klikk her for å retunere til startsiden

Tiltakskonsepter
Delprosjekt 2 – Tiltakskonsepter

Delprosjektet går ut på å utvikle og beskrive kostnadseffektive tiltakskonsepter for eksisterende boliger. Konseptene knyttes opp mot de ulike boligtyper definert i delprosjekt 1 og dokumenteres med energi- og økonomiberegninger og vurderinger av inneklima-forholdene før og etter. Tiltakene ses i sammenheng med generelle ombyggings- og rehabiliteringsarbeider som typisk gjennomføres i eksisterende boliger.

 

Konseptene vil både inkludere ”passive” energitiltak for å redusere oppvarmingsbehovet og mer aktive tiltak knyttet til oppvarmingsløsning og utnyttelse av nye fornybare energikilder. Konsepter eller tiltakspakker vil kunne markedsføres av aktører i byggebransjen, f.eks. større byggvarekjeder, og gjennom informasjonsmateriell fra Husbanken og Enova. Utvikling av tiltak og konsepter skjer i nært samarbeid med industripartnerne, hvor det kan utnyttes all den tverrfaglige kompetansen som finnes i prosjektgruppa. Selv om prosjektet ikke eksplisitt går på utvikling av nye produkter, har EKSBO allerede bidratt til utvikling av nye produkter, løsninger og byggesystemer hos industripartnerne.

 

Delprosjektet er nært knyttet til arbeidet i subtask C ”Analysis and Concepts” i IEA-prosjektet.

 

Publisert 13. juli 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski