Klikk her for å retunere til startsiden

Beregningsverktøy

Innenfor delprosjekt 2 blir det også utviklet et enkelt og brukervennlig beregningsverktøy for vurdering av energibesparelse og lønnsomhet for ulike energitiltakskonsepter. For å gjøre programmet enkelt og raskt å bruke vil det baseres på komplette energisparekonsepter for ulike boligsegmenter/boligtyper der det er stort markedspotensial. Verktøyet skal gjøres tilgjengelig over nettet. Utviklingsarbeidet utføres av ProgramByggerne, men har nær tilknytning til arbeidet i delprosjekt 1 og 4, samt utvikling av tiltakskonseptene.

Publisert 23. april 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski