Klikk her for å retunere til startsiden

Resultater

Norske og svenske deltakere i IEA-prosjektet utarbeider i fellesskap en rapport om helhetlige konsepter for energi- og kostnadseffektiv rehabilitering i nordiske land. Rapporten vil inneholde konsepter for småhus og boligblokker og utdype prinsippene med nærmere beskrivelse av utvalgte eksempelprosjekter.

 

Rapporten “Whole building concepts for Advanced Housing Renovation with Solar and Conservation in Nordic countries” vil bli lagt ut her.

 

Foreløpige eksempler på brukergrensesnittet i beregningsverktøyet vil bli lagt ut her.

Publisert 23. april 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski