Klikk her for å retunere til startsiden

Forbildeprosjekter
Delprosjekt 3 – Forbildeprosjekter

Målet med delprosjektet er tosidig:

 

1. Gjennomgå og analysere allerede igangsatte eller ferdigstilte rehabiliteringsprosjekter som har hatt høye energiambisjoner, for å lære av erfaringer og resultater.

 

2. Å initiere forbildeprosjekter hvor kostnadseffektive energitiltakskonsepter blir utprøvd i eksisterende boliger eller boligkomplekser. Dette er både blokkbebyggelse og småhus (eneboliger eller rekkehus), og det er en viss regional spredning på prosjektene. Forbildeprosjektene utvikles i tett samarbeid mellom forskningsmiljøene, myndighetene, boligbyggelag, sentrale og lokale byggevare- og komponentleverandører, byggmestre og entreprenører.

 

Delprosjektet har en nær kobling til subtask B ”Advanced Projects Analysis” i IEA-prosjektet. Per i dag er det gjennomført flere rehabiliteringsprosjekter med høye energiambisjoner i Tyskland og Østerrike, som presenteres og analyseres i IEA-prosjektet.

Publisert 13. juli 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski