Klikk her for å retunere til startsiden

Åmundsleitet BRL
Rekkehusområde, 1976

Åmundsleitet borettslag ligger i Ulset, ca 12 km nordøst for Bergen sentrum. Borettslaget består av 201 rekkehus fordelt på 37 rekker samt 64 leiligheter fordelt på 2 terrassehus. Rehabiliteringsprosjektet er begrenset til rekkehusboligene. Det oppvarmede bruksarealet (BRA) er 125 m² for rekkehusene som har den opprinnelige planløsningen fra de ble ferdigstilt i 1975/76. Det er gjort noen endringer (påbygging/tilbygging) på enkelte hus etterpå. Siste påbygging av stort omfang skjedde i 2005, da 10 boliger ble utvidet med ny loftsetasje.

 

Rekkehus med nytt påbygg mellom to enheter i opprinnelig utforming. Inngangsfasade.

 

Husene i borettslaget er eldre enn 30 år, men likevel i god stand uten behov for større rehabilitering. Isolasjonsnivået er imidlertid utdatert i forhold til energikravene i Teknisk forskrift fra 2007, og borettslaget ønsket en utredning med forslag til installasjoner og bygningstekniske utbedringer som vil kunne bringe husene til lavenergistandard.

 

Etter en befaring med termografi og trykktest i desember 2008 utarbeidet SINTEF Byggforsk en energiutredning med følgende hovedtrekk:

 

 

Langveggene kunne og burde også etterisoleres, men gjennom fasaden utenfor vinduene går en forholdsvis liten andel av varmetapet, og i dag er det ikke behov for utskifting av bekledningen. Tiltaket ville derfor ikke være kostnadseffektivt. Det foreslås å utsette etterisoleringen inntil det er behov for fasaderehabilitering. Det samme gjelder etterisolering av grunnmuren.

 

Selv om konseptet i første omgang ikke inkluderer hovedfasader, grunnmur og kjellervegg, vil beregnet årlig oppvarmingsbehov kunne senkes fra 116 til 30 kWh/m² – en reduksjon på hele 74 prosent. Totalt energibehov er beregnet redusert med 44 prosent, fra 191 til 107 kWh/m² per år.

 

Ved gjennomføring av det foreslåtte rehabiliteringskonseptet blir termisk komfort om vinteren betydelig forbedret (lite kaldras og kaldstråling fra vinduene, mindre infiltrasjon, behagelig temperatur på frisklufttilførsel). Dessuten vil balansert ventilasjon gi bedre luftkvalitet og sikre tilfredsstillende frisklufttilførsel til soverommene i underetasje. Ettersom det i dag ikke er direkte behov for fasaderehabilitering, er konseptet imidlertid ikke like lønnsomt rent økonomisk enn det ville være i sammenheng med uansett nødvendige bygningsmessige tiltak. Borettslaget har foreløpig ikke diskutert om de vil gjennomføre forslaget.

 

Les mer om Åmundsleitet BRL her:

 

 

 

 

Publisert 21. november 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski