Klikk her for å retunere til startsiden

Husby Terrasse

Terrasserte blokker, 1970

 

Husby terrasse er et av de allerede ferdigstilte prosjekter som analyseres i delprosjekt 3.

Husby terrasse i Stjørdal består av tre terrasserte blokker med totalt 110 2-, 3- og 4-roms leiligheter på 59 – 105 kvadratmeter. Terrassene på 11 etasjer ble bygget i 1970 og ligger i en sydvendt helling. Med dårlig isolasjon og mange kuldebroer framsto boligene som lite komfortable både sommer og vinter.

 

Utgangspunkt for rehabiliteringen var en teknisk rapport fra SINTEF. Tiltakene som er vurdert, er etterisolering av gavlvegg for hjørneleiligheter, innføring av balansert mekanisk ventilasjon med effektiv varmegjenvinning, styringssystemer for behovsstyring av lys, utstyr og ventilasjon, utskifting av balkongdører og vinduer, samt innvendig etterisolering av gulv og tak. Tiltakene er vurdert individuelt for de to hoved-typene av leiligheter i leilighetskomplekset: større hjørneleiligheter med en grunnflate på ca.105 m² og mindre leiligheter på ca. 67 m². Det er blant annet beregnet hvor stor andel av den totale tiltakspakken som vil kunne betales av sparte energiutgifter for de to leilighetstypene. Beregningen viser at dersom den totale investeringen er under ca.
100 000 kr for de store hjørneleilighetene og 47 000 kr for de sentrale små leilighetene, vil en oppnå økonomisk lønnsomhet (positiv nåverdi) med en tilbakebetalingstid på 14-15 år. Dette betyr at 100 000 kr av totalinvesteringen for de store hjørneleilighetene, og 47 000 kr av totalinvesteringen for de små sentrale leilighetene vil tilbakebetales i form av reduserte energiutgifter. Det resterende må begrunnes ut fra andre hensyn som økt komfort, estetikk og generell kvalitetsheving av leilighetene.

 

Beregnet energibehov til romoppvarming etter tiltak er omtrent halvert. Det viktigste bidrag til dette kommer fra installering av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Med styringstiltak kan også energibehovet til belysning og utstyr bli redusert med ca. 40 prosent.

 

 

Målinger har vist at beregningene holder i praksis. Tiltakene er ”i nærheten” av å være lønnsomme. Beboerne er fornøyd og opplever betydelig bedre komfort og luftkvalitet. Dette er en inspirasjon for nye prosjekter med enda høyere energiambisjoner.

 

Les mer om Husby terrasse her:

 

Publisert 23. april 2009

Utviklet av Ulrik Wigenstad for SINTEF Byggforsk

Tekst av Michael Klinski