To main content

Lagringskvalitet i gulrot - kan noe gjøres?

Lagringskvalitet i gulrot - kan noe gjøres?

Category
Journal publication
Client
 • Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd / 256847
Language
Norwegian
Author(s)
 • Thomsen Mette Goul
 • Riley Hugh
 • Molteberg Eldrid Lein
 • Johansen Tor Jacob
 • Løes Anne-Kristin
 • Heltoft Pia
 • Guren Gerd
 • Indergård Erlend
 • Wold Anne-Berit
 • Hermansen Arne
Affiliation
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research
 • Norwegian Centre for Organic Agriculture
 • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
 • Norwegian University of Life Sciences
Year
2019
Published in
Gartneryrket
ISSN
0046-5437
Publisher
Norsk gartnerforening
Issue
0
Page(s)
30 - 33