To main content

Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering

Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering

Category
Report/thesis
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
2018
Published in
SINTEF Fag
ISSN
1894-1583
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Booklet
54
ISBN
978-82-536-1606-3