To main content

Støy fra snøscooterløyper

Abstract

Det er gjort feltmålinger av støy fra snøscooterløyper under forskjellige kjøreforhold. Resultatene kan brukes som utgangspunkt for prosjektering av nye løypetraseer.
Rapporten gir statistisk maksimumsnivå for støy ved kjøring i forskjellige typer terreng samt passeringsnivået som funksjon av hastigheten for en gjennomsnittscooter av 2017 populasjonen.
Oppdragsgiver: Snøscooterimportørenes Forening
Read publication

Category

Report

Client

  • SINTEF AS / 102012751

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms

Year

2017

Publisher

SINTEF

Issue

2017:00612

ISBN

978-82-14-06733-0

View this publication at Cristin