To main content

Støy fra snøscooterløyper

Støy fra snøscooterløyper

Category
Report
Abstract
Det er gjort feltmålinger av støy fra snøscooterløyper under forskjellige kjøreforhold. Resultatene kan brukes som utgangspunkt for prosjektering av nye løypetraseer.
Rapporten gir statistisk maksimumsnivå for støy ved kjøring i forskjellige typer terreng samt passeringsnivået som funksjon av hastigheten for en gjennomsnittscooter av 2017 populasjonen.
Oppdragsgiver: Snøscooterimportørenes Forening
Client
  • SINTEF AS / 102012751
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2017:00612
ISBN
978-82-14-06733-0