To main content

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

Category
Report/thesis
Abstract
SAMMENDRAG Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for skognæringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny industri, og med ringvirkninger i form av verdiskaping. Analyseverktøyet anvendes på ulike scenarioer utarbeidet i samarbeid med partnerne. Denne rapporten oppsummerer case-kjøringer, analyser og resultater fra prosjektet, samt forutsetninger for analysene som er utført.
Client
  • Norges forskningsråd / 239093
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Community / Mobility and Economics
Year
2017
Publisher
SINTEF akademisk forlag