To main content

Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag

Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag

Category
Report/thesis
Abstract
Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Trøndelag. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. De nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell og på dybdeintervjuer med representanter fra makroalgenæringen i Trøndelag. Hovedresultatene og -konklusjonene blir gjennomgått i et utvidet sam­mendrag. Resultatene vil kunne være nyttige i arbeid med areal - og forvaltningsplaner og for marin næ­ringsutvikling i Trøndelag. De vil også være relevante og interessante for eksisterende og fremtidige aktører innen makroalgenæringen.
Client
  • Trøndelag fylkeskommune / 302002643
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
2017
Publisher
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-319-2