To main content

Kroppen blir glemt i rus- og psykiatriomsorgen http://forskning.no/2017/09/kroppen-glemmes-i-rus-og-psykiatrisektoren/produsert-og-finansiert-av/sintef

Kroppen blir glemt i rus- og psykiatriomsorgen http://forskning.no/2017/09/kroppen-glemmes-i-rus-og-psykiatrisektoren/produsert-og-finansiert-av/sintef

Category
Media contribution
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
  • Norwegian University of Science and Technology
Media
Forsknings.no
Date
06.09.2017
Year
2017