To main content

Kvalitetsvurdering av fisk fanget med to- og fire-panels seleksjonsinnretninger: Bidrar 4-panelkonstruksjoner og knuteløst lin til økt kvalitet? Tokt ombord F/Tr Havtind 28.06.16 – 11.07.16 - OC2017 A-081

Kvalitetsvurdering av fisk fanget med to- og fire-panels seleksjonsinnretninger: Bidrar 4-panelkonstruksjoner og knuteløst lin til økt kvalitet? Tokt ombord F/Tr Havtind 28.06.16 – 11.07.16 - OC2017 A-081

Category
Report/thesis
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
2017
Place
Trondheim
Publisher
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-278-2