To main content

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

Category
Report/thesis
Abstract
Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av restråstoff om bord. • Forskning på industriell utvikling av prosessteknologi • Produkt- og markedsutvikling. • Forskning på funksjon og helsemessige effekter av marine proteiner. • Målrettet industriell satsing i regioner hvor det i dag landes mye hvitfisk og på klynger hvor det gjøres et systematisk arbeid for å integrere verdikjeden fra fiskeri til industri og marked. I tillegg bør det vurderes tiltak som gir fiskeflåten incitamenter til å prosessere eller ta i land restråstoff for videre foredling.
Client
  • Innovasjon Norge / 105636
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
2015
Place
Trondheim
Publisher
SINTEF Fiskeri og havbruk
ISBN
9788214058765