To main content

Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov

Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov

Category
Feature article
Abstract
Stortinget skal nå ta stilling til ny e-helselov. Lovforslaget høstet mye kritikk i høringsrunden, men fremmes så godt som uendret. Vi mener at forslaget er mangelfullt på flere måter og bør forbedres før loven vedtas.

Client
  • Universitetet i Agder / 586834
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • University Hospital of North Norway
  • University of Agder
  • SINTEF
  • BI Norwegian Business School
  • Oslo University Hospital
Date
06.05.2020
Year
2020
Published in
Dagens medisin
ISSN
1501-4290