To main content

Kolmuletokt mars 2016 - Tokt med tråleren Selvåg Senior

Kolmuletokt mars 2016 - Tokt med tråleren Selvåg Senior

Category
Report
Abstract
Dette prosjektet er forprosjekt Del 2, som er en fortsettelse av forprosjekt "Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Del 1 (FHF-900643), som ble avsluttet i 2012. Det første forprosjektet viste at en har noen utfordringer både med dagens teknologi og bruk av denne. Det gjelder dels at noen typer av fisk klumper seg (fremfor alt tobis og kolmule) og dels at strømningen i tankene ikke er optimal. I det første styringsgruppemøtet 5. februar 2016 ble det bestemt at det skulle gjennomføres et tokt på kolmulefiske med ringnotfartøyet "Selvåg Senior" hvor en spesielt skulle se på problemstillingen rundt klumping av fisk som gir dårlig kjøling og hvordan dette blant annet kunne løses med innblåsing av luft i bunn av tank gjennom små dyser. Rapporten går igjennom drift av anlegg og ombordtaking av fangst, måleutstyr og måleoppsett, samt resultater. Hvis man kun ser på temperaturene ved lossingen i Thyborøn kan man oppsummere kolmuletoktet som vellykket og uten problem med kjølingen. Likevel er det en del ting som kan forbedres og det er oppsummert til slutt i diskusjonen.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
2016
Publisher
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06084-3