To main content

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Category
Report
Abstract
Norsk matindustri representert i SaltNett, ønsker en tydeligere anbefaling av mulighetsrommet for bruk av kalium som salterstatter i mat, for ytterligere saltreduksjon i sine matvarer. SaltNett1 ber Helsedirektoratet om en oppdatert nytte- og risikovurdering ved bruk av kaliumklorid som salterstatter i mat, basert på ny kunnskap og realistiske nivåer av kaliumklorid. SaltNett ønsker en total vurdering ved bruk av kalium som salterstatter, hvor i) positive helseeffekter av å redusere natriuminnholdet veies opp mot potensielle negative effekter av økt kaliuminnhold i kostholdet, eller ii) gjennomgang av VKM-rapporten hvor det gjennomføres beregninger med 20-30% erstatning som vil være realistiske nivåer.
Language
Norwegian
Author(s)
  • Kirsti Greiff
  • Ida Synnøve Bårvåg Grini
  • Ellen Margrethe Hovland
  • Marianne Sundt Sødring
  • Linn Anne Bjelland Brunborg
  • Gunn Harriet Knutsen
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Nofima, The Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research
  • Unknown
Year
2017
Publisher
SINTEF Ocean AS