To main content

lnnsiktsarbeid ung.no Delrapport 1

lnnsiktsarbeid ung.no Delrapport 1

Category
Report
Abstract
Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no. Prosjektet har også hatt som mål å gi svar på hvordan ungdommenes spørsmål er knyttet til kjønn og alder, med et særlig fokus på kjønn. Over 1/3 av spørsmål er i kategorien Kropp, helse og identitet, og de fleste spørsmålene blir stilt av jenter (totalt 62,6%) og av den yngste aldersgruppen (13-16 år) (totalt 61,5%). Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Client
  • SINTEF AS / 102019115
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
Year
2018
Publisher
SINTEF
Issue
2018:01433
ISBN
978-82-14-06587-9