To main content

Undersøkelse av støyplage ved norske flyplasser

Undersøkelse av støyplage ved norske flyplasser

Category
Report
Abstract
Det er gjennomført spørreundersøkelser om folks reaksjoner på støy ved fem norske flyplasser. Responsen er sammenlignet med tilsvarende undersøkelser internasjonalt. Resultatene viser at befolkningen i Norge gir uttrykk for å være mindre plaget enn gjennomsnittet internasjonalt. Resultatene indikerer at det ikke er noen grunn til å skjerpe grensene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 med hensyn på flystøy slik den reviderte utgaven av standarden ISO 1996 åpner for.
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Client
  • SINTEF AS / 102004787
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
Year
2016
Publisher
SINTEF
Issue
A27596
ISBN
978-82-14-05932-8