To main content

Trygg bolig for en meningsfull hverdag : Utvikling av nytt bo- og tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser og voldsrisiko

Category

Report

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • NTNU Social Research
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures

Year

2021

Publisher

NTNU Samfunnsforskning AS

ISBN

978-82-7570-668-1

View this publication at Cristin