To main content

Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger

Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
78
ISBN
978-82-536-1707-7