To main content

Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer

Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
75
ISBN
978-82-536-1695-7