To main content

Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer

Category

Report

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures

Year

2021

Publisher

SINTEF akademisk forlag

Issue

75

ISBN

978-82-536-1695-7

View this publication at Cristin