To main content

Karbonlekkasje og klima-rekneskap: Utsleppa frå forbruk må òg telle med

Karbonlekkasje og klima-rekneskap: Utsleppa frå forbruk må òg telle med

Category
Article in business/trade/industry journal
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Mobility and Economics
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • Unknown
Year
Published in
Energi og klima