To main content

Overvåking av bakteriesamfunn i settefiskproduksjon

Overvåking av bakteriesamfunn i settefiskproduksjon

Category
Popular scientific article
Language
Norwegian
Affiliation
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Date
01.09.2020
Year
Published in
Norsk fiskeoppdrett
Volume
3
Page(s)
62 - 65