To main content

Overvåking av bakteriesamfunn i settefiskproduksjon. En studia av fem RAS-anlegg

Overvåking av bakteriesamfunn i settefiskproduksjon. En studia av fem RAS-anlegg

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • SINTEF Industry / Biotechnology and Nanomedicine
Year
Publisher
SINTEF