To main content

Årsaker til korrosjon på fiskefartøy

Årsaker til korrosjon på fiskefartøy

Category
Report
Abstract
Tradisjonelt er karbonstål det viktigste konstruksjonsmaterialet i fiskefartøy. I tillegg har fartøya utstyr i rustfritt stål, aluminium og kobberholdige (gule) materialer. Undersøkelsene i dette prosjektet viser at korrosjon først og fremst skjer i områder der forskjellige materialer er blandet sammen. Korrosjon skjer også som følge av feil materialvalg og utilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsskader er hovedsakelig rapportert i følgende områder

• Fabrikkdekk
• Dragerbrønn (moonpool)
• Kjølesystem – Sjøkister med bokskjølere
• Ror og propell
• Skrog med katodisk beskyttelse

Den viktigste årsaken til korrosjon på fiskefartøy er galvanisk korrosjon
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / Prosjektnr 901578
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Industry / Materials and Nanotechnology
  • Norwegian University of Science and Technology
  • Unknown
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
ISBN
978-82-14-06491-9