To main content

Jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene i Trøndelag: En gjennomgang av etablert kunnskap med relevans for innovasjon på tvers

Jordbruk-, skogbruk- og havbruksnæringene i Trøndelag: En gjennomgang av etablert kunnskap med relevans for innovasjon på tvers

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Trøndelag R&D Institute
  • Unknown
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • RURALIS – Institute for Rural and Regional Research
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling
Issue
123