To main content

Permanent installert vaskerobot til groeprevensjon og overvåking av merdmiljø

Permanent installert vaskerobot til groeprevensjon og overvåking av merdmiljø

Category
Popular scientific lecture
Abstract
Groe på nøter byr på mange utfordringer for oppdrettsnæringen, deriblant redusert oksygennivå, deformasjon av merd og økt belastning på fortøyninger og mistanke om redusert effekt av rensefisk. Høytrykksspyling er en vanlig metode for å rense noten og blir gjerne utført hver 2-4 uke avhengig av årstid. Dette er både en kostbar og tidskrevende operasjon. I tillegg til de økonomiske utfordringene byr konvensjonell notvasking også på velferdsutfordringer ved at avfallet, som inneholder potensielt skadelige organismer, slipper inn i merda og kan til og med spre seg til andre merder og lokaliteter i nærheten.
Siden dagens antigroemidler ikke er i stand til å forhindre groen på nøtene, trengs det nye metoder for å løse utfordringene rundt groe.
I prosjektet NetClean 24/7 ønsker SINTEF Ocean AS sammen med prosjekteier Mithal AS og partnerne Nordlaks AS, Xylem Aanderaa AS og NTNU å utvikle en autonom, permanent installert undervannsrobot for groeprevensjon. Roboten vil ved hjelp av regelmessig børsting forstyrre miljøet på notoverflaten såpass ofte at groeorganismer ikke kan etablere seg. Roboten vil i tillegg kunne inspisere noten, automatisk detektere hull og måle miljøparametere rundt hele merden. Roboten er trådløs og unngår derfor å sette seg fast i tau og annet utstyr.
En koblingsstasjon planlegges å installeres under vann slik at roboten kan lade og overføre data. Robotens autonome egenskaper vil gjøre den i stand til å utføre operasjoner døgnet rundt, uten behov for menneskelig interaksjon.
I denne presentasjonen ønsker vi å legge frem hvilke spesifikasjoner en slik robot må oppfylle, med hensyn til nødvendige sensorer og teknologi, for å kunne utføre de forskjellige oppgavene på en effektiv måte. En etablert metode for å analysere operasjoner med autonome marine farkoster har blitt anvendt til å identifisere ulike krav og til å spesifisere robotens oppgaver.
Client
  • Norges forskningsråd / 296392
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Presented at
HAVBRUK2020
Place
Virtual Conference
Date
09.06.2020 - 10.06.2020
Organizer
Research Council of Norway
Year