To main content

Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:9.

Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:9.

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Trøndelag R&D Institute
  • Queen Maud University College of Early Childhood Education
  • SINTEF Digital
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82-7732-293-3