To main content

Følgeevaluering av kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4. TFoU-rapport 2019:5.

Følgeevaluering av kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4. TFoU-rapport 2019:5.

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
  • NTNU Social Research
  • Queen Maud University College of Early Childhood Education
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82-7732-289-6