To main content

Granskning av rømmingshendelser. Infomasjonsmateriell til nettside for prosjektet "Kunnskap og metoder for å forebygge rømming", 2019; https://www.sintef.no/romming#/

Granskning av rømmingshendelser. Infomasjonsmateriell til nettside for prosjektet "Kunnskap og metoder for å forebygge rømming", 2019; https://www.sintef.no/romming#/

Category
Website (informational material)
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / Prosjekt 901295
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security