To main content

Det er mange farer på et oppdrettsanlegg: Hvordan kan vi redusere risikoen i operasjonene?

Det er mange farer på et oppdrettsanlegg: Hvordan kan vi redusere risikoen i operasjonene?

Category
Article in business/trade/industry journal
Client
  • Norges forskningsråd / 254913
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Published in
Norsk Fiskeoppdrett
ISSN
0332-7132
Issue
11
Page(s)
30 - 33