To main content

Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION

Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION

Category
Report
Abstract
Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen.
Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater fra bedriftenes side innenfor fire områder:
• hvordan initiativene ble til
• hvordan meglerprosessen forløp
• hvordan selve prosjektene forløp, produserer resultater for bedriftene, og planlegges videreført
• hvilke tidligere erfaringer bedriftene hadde med eksterne utviklingssamarbeid.
Bedriftene har to hovedtyper av behov: å finne finansiering til veldefinerte utviklingsoppgaver, og å finne forskerhjelp (og finansiering) til å strukturere (og belyse) problemstillinger som de har vanskeligere for å finne ut av på egen hånd. Begge behov tilgodeses gjennom at meglerne ikke bare megler kompetanse, men også virkemidler.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2019:00742
ISBN
978-82-14-06393-6