To main content

Offshore fartøysoperasjoner

Offshore fartøysoperasjoner

Category
Feature article
Abstract
Gjennom 50 år med virksomhet på norsk sokkel har norsk maritim industri og instituttsektoren opparbeidet en betydelig kunnskap om, og erfaring med, avanserte og krevende fartøyoperasjoner. For å kunne møte de grønne og digitale skiftene vi nå står ovenfor, er det viktig å verdsette og videreutvikle den kompetansen enkeltindivider og oljebransjen som helhet har.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
Year
Published in
Skipsrevyen
ISSN
0800-2282
Volume
September
Page(s)
50 - 51