To main content

Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser

Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
57
ISBN
978-82-536-1615-5