To main content

Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering

Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
54
ISBN
978-82-536-1606-3