To main content

Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk

Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
Publisher
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06005-8