To main content

A26613 Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy

A26613 Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
Publisher
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-05863-5