To main content

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

Category
Report
Abstract
Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er;
• Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av restråstoff om bord.
• Forskning på industriell utvikling av prosessteknologi
• Produkt- og markedsutvikling.
• Forskning på funksjon og helsemessige effekter av marine proteiner.
• Målrettet industriell satsing i regioner hvor det i dag landes mye hvitfisk og på klynger hvor det gjøres et systematisk arbeid for å integrere verdikjeden fra fiskeri til industri og marked.
I tillegg bør det vurderes tiltak som gir fiskeflåten incitamenter til å prosessere eller ta i land restråstoff for videre foredling.
Client
  • Innovasjon Norge / 105636
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
Publisher
SINTEF Fiskeri og havbruk
ISBN
9788214058765
External resources