To main content

Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer

Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer

Category
Academic article
Abstract
Anvisningen behandler skader og utbedringsmetoder for murte fasader av teglstein eller murblokker. Fokus er rettet mot skader knyttet til vanntetthet og bestandighet.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Issue
723.235