To main content

Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper

Metaller til bygningsbruk. Klassifisering og egenskaper

Category
Academic article
Abstract
Denne anvisningen omhandler metaller og metallegeringer egnet for bruk til bygninger. Anvisningen gir en oversikt over klassifisering og metalltyper. I tillegg angir anvisningen typiske verdier for materialegenskaper for de omtalte metallene.
Metallene beskrevet i denne anvisningen er utvalgt med utgangspunkt i en analyse av hvilke metaller som er hyppigst brukt og hvilke som antas å bli mer brukt i framtiden.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Issue
571.403