To main content

HighEFF Webinar: Bruk av overskuddsvarme inn i det grønne skiftet

Bjørn Saugestad, Plant Manager at Elkem Thamshavn, will give the webinar "Bruk av overskuddsvarme inn i det grønne skiftet." The webinar will be in Norwegian.

Information

Location
Webinar
Start
Add to calendar
End

Presenter: Bjørn Saugestad, Elkem Thamshavn

For å lykkes med det grønne skiftet trengs mye mer grønn energi, og bruk av overskuddsvarme vil være en viktig bidragsyter til dette. Presentasjonen vil vise til noe teori og praktiske eksempler på hvilke løsninger som finnes og hvilke fordeler dette gir, og hvilke hindringer som må overkommes og hvordan man jobber med disse i dag.

We hereby invite you to the HighEFF Webinar series, which will be held every second Wednesday 11:30 (Central European Time) through Teams. The webinars will start with 20-30 minutes presentation of topics related to HighEFF's thematic areas, and continue with questions and discussions until 12:30 latest.

The webinars will be open to all consortium members.

Explore research areas

Contact person