To main content

Synne Hoggen Nybø

PhD Fellow

PhD candidate SINTEF Ocean/NTNU 2023-2026. SupervisorsThomas Sauder (SINTEF Ocean/NTNU) and Erin E. Bachynski-Polić (NTNU).
Research: Design of floating wind parks with shared mooring (2023-2026).(2023-2026).

Forsker med kompetanse innen marine konstruksjoner, med hovedfokus på bunnfast- og flytende vind.

Education

MSc Marin technology NTNU (2017)

Competence and research areas

Marine technology, hydrodynamics, aerodynamics, floating- and bottom fixed offshore wind.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/synnenyboe/

Contact info

Visiting address:
Jonsvannsveien 82
Trondheim