To main content

Tone Øderud

Senior Research Scientist

Tone Øderud

Senior Research Scientist

Tone Øderud
Phone: 951 54 120
Email:
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1757656

Dette bildet er fra hørselstesting av 400 barn i Tanzania. 👉 WHO anslår at 466 millioner mennesker har en hørselsnedsettelse og 32 millioner av disse er barn og flertallet bor i lavinntektsland. Mange barn med hørselnedsettelser blir ikke inkludert i skolen eller dropper ut. Dette er bakgrunne...

Authors Tone Øderud
Year 2019
Type Documentary